04.06.2023

Telefonske centrale

Telefonske centrale se definiraju

  • brojem ulaznih linija - prijenosnika
  • brojem internih linija - korisnika

To je osnovna značajka bilo koje centrale - koliko korisnika treba povezati, i kolikim kapacitetom prema vanjskom svijetu. Sve ostale informacije su dopunske. Stoga prije svega treba odrediti vaše potrebe po kapacitetu, načinu i učestalosti uporabe, zahtjevnošću prema naprednijim funkcijama..... IstraCom će vam pomoći u definiranju optimalnih sustava za vaše potrebe, uvjete i mogućnosti. U našem programu klasičnih telefonskih centrala nudimo Ericsson (sada Aastra), Selta, Telenorma (kasnije Bosch, Tenovis, preuzet od Avaya), Panasonic, Siemens, Agfeo i NEC Philips.

Partneri

1 cisco
tcom partnermali
agfeo logo jakomali
4 logo aastra
siemenslogojakomali
6 selta logo
8 panasonic
pattonmali
wildix