04.06.2023

Dodatni sustavi

Lista funkcija modernih telefonskih centrala je podulja - stvorena je stoljetnim iskustvom u prilagođavanju ljudskim potrebama i načinu komuniciranja. No, nemaju sve centrale ugrađene sve funkcije, pa se neke dodatne funkcije ostvaruju vanjskim, dodatnim uređajima.

Najčešći su dodatni sustavi govorne pošte - voice mail - bilo da se koristi samostalni telefonski aparat poznat kao automatska tajnica, ili centralizirani sustav za sve interne korisnike.

Upravo je na ovom području najočitija nadmoć novi VoIP sustava. Snimljena poruka se korisniku dostavlja na e-mail, te se može preslušati s bilo koje lokacije. Uz smartphone i Blackberry rješenja to praktično znači bilo gdje gdje ima GSM ili WLAN signala.

Snimanje razgovora u tijeku regulirano je zakonima i uobičajeno je za posebne službe - 112, 92, 93, 94 - a u novije vrijeme ta se usluga koristi za bilježenje burzovnih transakcija.

Tarifiranje telefonskih razgovora uobičajeno je u hotelima, ali i u tvrtkama radi raspodjele troškova. Klasične centrale podatke o razgovoru šalju preko RS232 sučelja na vanjski pisač ili na PC koji kontinuirano prima podatke, obrađuje ih i omogućava operateru uvid u podatke.

VoIP sustavi podatke o razgovorima čuvaju u cdr file-ovima ili ih šalju u LAN na neko računalo ili server.

Smanjivanje troškova telefoniranja se uglavnom izvodi dodatnim uređajima - GSM i VoIP gatewayima. Pravilno spojeni i podešeni omogućit će vam znatne uštede.

Partneri

1 cisco
tcom partnermali
agfeo logo jakomali
4 logo aastra
siemenslogojakomali
6 selta logo
8 panasonic
pattonmali
wildix